ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΗΡΑΣ – ΑΕΣ

Η επιχείρηση «ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ» πέρα από την εμπορική επιτυχία της, παρουσιάζει και πολυδιάστατη προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της Σανορίνης.
Είμαστε περήφανοι χορηγοί της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΗΡΑΣ – ΑΕΣ.